ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

Τη Τετάρτη 20/5/15, ώρα 18:00, διεξήχθησαν  η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση κι Αρχαιρεσίες του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ, στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 7-9, Αθήνα).

Υποψήφιο μέλους του Δ.Σ. του Π.Σ.Ε. ήταν ο Πρόεδρος του Συλλόγου κος Νικόλαος Μαυρίκος. 

Με βάση την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο κος Νίκος Μαυρίκος  εκλέχτηκε  μέλος του  Δ.Σ. του Συνδέσμου.