ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 


Κατόπιν  πρωτοβουλίας του προέδρου του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ κου Νικόλαου Μαυρίκου  στα πλαίσια προβολής και προώθησης των ελληνικών προϊόντων  στα πλοία Γραμμών εξωτερικού (κρουαζιερόπλοια – φορτηγά – ferry boat – δεξαμενόπλοια) που χρησιμοποιούνται για:
      
Α) την σίτιση και την ψυχαγωγία των επιβαινόντων (επιβατών και του πληρώματος),

καθώς και για:

Β) τον εξοπλισμό, την επισκευή, την συντήρηση και την ασφάλεια του σκάφους

 

αποφασίστηκε η δημιουργία νέας ενότητας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας www.ship-suppliers.gr με τίτλο «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» , από την οποία θα προβάλλονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση  οι ενδιαφερόμενες για τον σκοπό αυτό εταιρείες (προμηθευτές μας) και τα παραγόμενα ελληνικά προϊόντα τους τόσο σ’ εσάς τα μέλη μας όσο και στους συνεργαζόμενους  μ’ εμάς  φορείς που ανατρέχουν κι ενημερώνονται καθημερινά από την ιστοσελίδα του Συλλόγου  μας.

Για το λόγο αυτό μπορείτε να ανατρέξετε στη συγκεκριμένη τοποθεσία του Συλλόγου μας (http://www.ship-suppliers.gr/members.asp?pid=15)  όπου είναι ανηρτημένες εταιρείες που ήδη εκδήλωσαν ενδιαφέρον, ώστε να αποκτήσετε μια καλύτερη εικόνα γι’ αυτές και να προβείτε σε συνεργασία μαζί τους.

Τέλος, εφόσον επιθυμείτε, παρακαλώ όπως γνωστοποιήσετε στους προμηθευτές σας τις εν λόγω ενέργειες του Συλλόγου, ώστε να έρθουν σ’ επαφή μαζί μας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.