ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 25.8.15

  Κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου κ. Νικολάου Μαυρίκου o Σύλλογος στις 25/8/15 απέστειλε τις κάτωθι 2 επιστολές προς τον Γενικό Γραμματέα της Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και Πρόεδρο της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών κ. Ν. ΦΡΑΓΚΟΥ με κοινοποίηση στους 1) Υπουργείο Οικονομικών, κ. Ε. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ 2) Πρόεδρο Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, κα Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ.

  Η πρώτη (1) είχε ως θέμα:  «Χρησιμοποίηση συναλλάγματος που προέρχεται από εφοδιασμούς πλοίων γραμμών εξωτερικού που προσεγγίζουν τα ελληνικά λιμάνια, σύμφωνα με το άρθρο 1 περ. 11 στ) της ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 84/18-7-2015.» καθιστώντας αναγκαίο να προωθηθεί εντολή στις τράπεζες έτσι ώστε όλα τα ποσά που αποδεδειγμένα καταβάλλονται μετρητοίς (είτε σε ευρώ € είτε σε USD $) από τα πλοία γραμμών εξωτερικού για την εξόφληση τιμολογίων των εφοδιαστικών επιχειρήσεων να θεωρούνται συνάλλαγμα, όπως άλλωστε συνέβαινε και στο παρελθόν πριν δηλαδή την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε., δηλαδή τα ποσά αυτά να ενταχθούν στις εξαιρέσεις των απαγορεύσεων των περιοριστικών όρων, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται ελεύθερα για τη διενέργεια των πληρωμών προς τους προμηθευτές στο εξωτερικό για την αγορά εμπορευμάτων, όπως προβλέπει το άρθρο 1, περ. 11 στ’ της Π.Ν.Π.  που δημοσιεύθηκε από το ΦΕΚ 84,Α’, 18/7/15.
  Η δεύτερη (2) είχε το εξής θέμα: «Απελευθέρωση συναλλάγματος που προέρχεται από εφοδιασμούς πλοίων, σύμφωνα με το άρθρο 1 περ. 11 στ) της ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 84/18-7-2015.». Τα ποσά που καταβάλλονται από τις ναυτιλιακές εταιρίες να θεωρούνται ως εισαγόμενο συνάλλαγμα έστω κι’ αν αυτά καταβάλλονται από λογαριασμούς που τηρούνται σε ελληνικές τράπεζες, καθόσον πρόκειται για προϊόντα τα οποία πωλούνται σε πλοία γραμμών εξωτερικού, δηλαδή προϊόντα που εγκαταλείπουν την εσωτερική αγορά και ως εκ τούτου έχουν όλα τα χαρακτηριστικά των εξαγομένων εμπορευμάτων (απαλλαγή από δασμο – φορολογικές επιβαρύνσεις). Επίσης να λαμβάνεται υπόψη η αιτία από την οποία προέκυψε η πληρωμή που είναι, όπως προαναφέραμε, η διάθεση προϊόντων στη διεθνή αγορά, που είναι τα πλοία που εκτελούν πλόες εξωτερικού.

  Για τις ως άνω επιστολές αναμένουμε τη λήψη των απαιτούμενων ενεργειών από τους αρμοδίους προς επίλυση των προβλημάτων αυτών που πλήττουν όπως κατέστη φανερό τις εφοδιαστικές επιχειρήσεις και δημιουργούν άμεσες επιπτώσεις στη δραστηριότητα τους και έμμεσες συνέπειες στις θέσεις εργασίας και τις λοιπές οικονομικές και κοινωνικές πτυχές της τοπικής και εθνικής οικονομίας.


  Θα επανέλθουμε με σχετική κοινοποίηση.