• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων ιδρύθηκε το έτος 1975, αποτελεί επαγγελματικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και διοικείται υπό εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει έδρα τον Πειραιά. Σκοπός του Συλλόγου είναι συναδελφική συνένωση όλων εκείνων που ασκούν το επάγγελμα του Εφοδιαστού στην Ελλάδα, ως και η προστασία και περιφρούρηση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του. Ο Σύλλογος με παρεμβάσεις και εισηγήσεις προς τις διάφορες κρατικές υπηρεσίες επιδιώκει την επίλυση διάφορων προβλημάτων που ανακύπτουν εκάστοτε στον τομέα των εφοδιασμών και την απλούστευση των διαδικασιών και γενικά προβαίνει σε ποικίλες ενέργειες για τη θεσμοθέτηση ευεργετικών διατάξεων προς υποβοήθηση της ανάπτυξης των εφοδιαστικών επιχειρήσεων. Για την εγγραφή ως μέλους στο Σύλλογο προαπαιτείται η εγγραφή του ενδιαφερομένου στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων που τηρείται στο Επιμελητήριο στην περιοχή του οποίου εδρεύει η εφοδιαστική επιχείρηση. Η εγγραφή γίνεται με γραπτή αίτηση προς το Σύλλογο, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Παρουσίαση Π.Σ.Ε.Π.Ε. (σε Pdf)

Ask us Today

Intellisoft EasyErp Erp Software - AEOF Provider

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα