• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΦΠΑ

1)  ΟΔΗΓΙΑ 2006/112 28-11-2006 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΠΑ

    1.Α. ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.  L 335 20/12/2007 ΣΕΛ. 0060-0061 - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/112 ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.  L 347 ΤΗΣ 11.12.2006) 

 

2) ΝΟΜΟΣ 2859/2000 - ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

 

3) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3.Α. Π.1591/1546 ΠΟΛ.69 4-3-1987 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥΣ ΠΛΟΙΩΝ

3.Β. Π.8271/14879 ΠΟΛ.366 18.12.1997-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΣΚΑΦΩΝ (ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΕΝΙΚΑ).

3.Γ. ΠΟΛ 1081/19-3-2014 ΑΥΟ (ΦΕΚ 964 Β/16-4-2014) - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Π. 8271/4879/ΠΟΛ. 366 18.12.1987 

3.Δ. Δ.1369/941 28.11.1988 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Π.8271/4879/ΠΟΛ.366 18.12.1987

3.Ε. ΠΟΛ. 1119 10.6.15 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 27.1.δ' & ε' ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 14 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

 

4) ΦΠΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

4.Α.  ΠΟΛ.1167 29.7.2015  ΦΕΚ 1808/Β/21.8.2015 - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΩΓΗΣ Ή ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΟΛ. 1262/93

  

4.Β.  ΠΟΛ. 1194 27.8.2015 ΦΕΚ 1968 Β 11.9.15 - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΩΓΗΣ Ή ΕΝΔΟΚ. ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

    

 

5) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ

5.Α.  1033129/1920/330/0014 Α.Υ.Ο., ΠΟΛ. 1062 7/4/2003  - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝ, ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

5.Β.   1060481/4643/810/Α0014 Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1073 21/7/2004 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν. 2859/2000 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛ. 1016/1-6-2010)

5.Γ.    ΠΟΛ. 1003/15-1-2010 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Σ' ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΔΑΠΑΝΕΣ Σ' ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΠ' ΑΥΤΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 2 ΕΩΣ 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ (Ν.2859/2000)

5.Δ.    ΠΟΛ. 1016/1-3-2010 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛ. 1108 1/7/2010)

5.Ε.    ΠΟΛ. 1108-2010 1.7.2010 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛ. 1016 1.3.2010

5.ΣΤ. ΠΟΛ.1090/2.4.2012 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ 

5.Ζ.   Δ14Α 1068730 ΕΞ 2012 2.5.12 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α.

5.Η.   ΠΟΛ.1082/18.4.2013 - ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ 

 

6)  ΠΟΛ. 1053 27.2.2015 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ

 

7)  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ 

7.Α.     ΠΟΛ. 1160 17.7.15 - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ

7.Β.    ΠΟΛ. 1161 21/7/2015 - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 

7.Γ.    ΠΟΛ. 1168 29/7/2015 - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 

7.Δ.    ΠΟΛ. 1224 12/10/2015 - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟ 1/10/15.

 

Ask us Today

Intellisoft EasyErp Erp Software - AEOF Provider

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα