• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΦΚ

1)     ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΚ 2008/118 (ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/12)

2) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 684/2009  24/7/2009 - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΦΚ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΑΥΤΩΝ

3)     KAN. 76/ 2014 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  684/ 2009

4)   ΑΥΟ Φ. 639/02 (ΦΕΚ 1109/Β/23-8-2002) - ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

5) Φ.883/530 16.9.1999 - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ

6)   ΑΥΟ Φ. 254/22-3-2001 (ΦΕΚ 356/30-3-2001) - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ  «ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ»

7)  Α.Υ.Ο. Φ. 812/ 417 9.6.2006 - ΤΡΟΠ. Α.Υ.Ο. Δ424-93 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΩΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ

8)     ΔΕΦΚ 5017374ΕΞ2010 20.4.2010 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΦΚ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

9) ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 90 ΚΑΙ 92 ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ν. 2960/01, ΗΤΟΙ  ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΖΥΜΩΣΗ 

9.A. Ε.Δ.Υ.Ο. ΔΕΦΚΦ Β 5026599 ΕΞ 2015/ 23.12.15

9.B. ΔΕΦΚΦΒ5026381ΕΞ2015/16.12.2015 

9.Γ. ΔΕΦΚΦ1001351/7-1-2016 ΕΔΥΟ με την οποία παρέχονται ορισμένες διευκρινίσεις επί της νέας επιβάρυνσης του κρασιού και των λοιπών αλκοολούχων ποτών με ΕΦΚ.

9.Δ. ΔΕΦΚΦ Β 1005862 ΕΞ 2017 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (ΦΕΚ 2785/Β΄) Α.Υ.Ο

 

10) Δ.ΗΛ.ΤΕΛ. 1167509 EΞ2016 21.11.16 Αλλαγή στην προθεσμία λήξης των εντολών πληρωμής στην Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.) και στην Αίτηση Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (ΑΔΕΤ) στο ICIS-net.

11) Φορολογική αποθήκη για προϊόντα του άρθρου 53α του Ν. 2960/01 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας)(υγρά αναπλήρωσης των ηλεκτρονικών τσιγάρων) για τα οποία επιβάλλεται από 1/1/2017 ΕΦΚ

11.Α. ΔΕΦΚΒ1182030 14.12.16 ΦΕΚ  4173 Β 23.12.16 ΑΥΟ

11.Β. ΔΕΦΚΒ1188975 ΕΔΥΟ ΦΟΡ ΑΠΟΘΗΚΗ 28.12.16 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΦΚΒ1182030 14.12.16 ΦΕΚ  4173 Β 23.12.1611.Β. 

12) Όροι αναγνώρισης εγγεγραμμένου παραλήπτη, εγκεκριμένου αποθηκευτή και φορολογικής αποθήκης για προϊόντα καφέ που αναφέρονται στο  άρθρο 53Α του Ν. 2960/01 ΕΤΚ, τα οποία από 1/1/2017 υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

12.Α. ΔΕΦΚΦ1188105 22.12. 2016 ΑΥΟ ΦΕΚ 4241 Β 29.12.16 φορολογική αποθήκη καφέ

12.Β. ΔΕΦΚΦΓ1190234 30.12.16  ΚΟΙΝ ΔΕΦΚΦ1188105

13) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (υγρά αναπλήρωσης των ηλεκτρονικών τσιγάρων)

13. Α. ΔΕΦΚΒ1182030 14.12.16 ΦΕΚ  4173 Β 23.12.16 ΑΥΟ ΦΟΡ ΑΠΟΘΗΚΗ

13.Β. ΔΕΦΚΒ1188975 ΕΔΥΟ ΦΟΡ ΑΠΟΘΗΚΗ 28.12.16

14) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΦΕ

14.Α.  ΔΕΦΚΦ1188105 22.12. 2016 ΑΥΟ ΦΕΚ 4241 Β 29.12.16 

14.Β.  ΔΕΦΚΦΓ1190234 30.12.16  ΚΟΙΝ ΔΕΦΚΦ1188105

14.Γ.  ΔΕΦΚΦΓ 1014291 (ΦΕΚ 240Β)2.2.17 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΦΚΦ1188105 ΦΟΡΟΣ ΚΑΦΕ

14.Δ.  ΔΕΦΚΦ Γ 1021482 9.2.17 -ΚΟΙΝ ΔΕΦΚΦΓ1014291

Ask us Today

Intellisoft EasyErp Erp Software - AEOF Provider

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα