• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ocean web site
05 ΑΥΓ 2022

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΕΚ 2022

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΕΚ 1-49
ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων και  Εξαγωγέων σε συνεργασία με Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 1 έως 49 άτομα στο πλαίσιο του προγράμματος ΛΑΕΚ 1 - 49 του Δ. ΥΠ.Α σύμφωνα με την υπ΄ Αριθμ. απόφ. 2262/52 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΦΕΚ 2280/Β/10-5-2022).
Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Τα προγράμματα είναι συνολικής διάρκειας 40 ωρών και υλοποιούνται σε ώρες εκτός εργασίας (απογευματινά ή πρωινά τμήματα).  Με την αποπληρωμή του προγράμματος, ο εργαζόμενος που θα παρακολουθήσει πλήρως το πρόγραμμα, θα λάβει ως αμοιβή το ποσό των 200,00€ καθαρό και βεβαίωση παρακολούθησης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και ανήκουν σε επιχείρηση που απασχολεί με ΙΚΑ από 1 έως 49 εργαζόμενους. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνει θεματικές ενότητες της επιλογής του εργαζόμενου ανάλογα με το  αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
1. Υγεία –Ασφάλεια
2. Logistics
3. Εμπόριο Διοικητική ΜμΕ Επιχειρήσεων
4. Πωλήσεις – Marketing
5. Βασικές ψηφιακές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (MS Word-Excel-Internet)
6. Προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες (MS PowerPoint, Access)
7. Επαγγελματικές δεξιότητες Εκμάθηση ξένης γλώσσας - Ξενόγλωσσης ορολογίας

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Απαραίτητα δικαιολογητικά (αντίγραφα) για τον κάθε εργαζόμενο που πρέπει να επισυναφθούν μαζί με την αίτηση και τις υπεύθυνες δηλώσεις:
1. Φωτ/φο της αστυνομικής   ταυτότητας,
2. Αποδεικτικό ΑΦΜ
3. Αποδεικτικό ΑΜΑ/ΑΜΚΑ
4. Φωτ/φο τραπεζικού λογαριασμού
5. Αποδεικτικό  εκπαιδευτικού επιπέδου
6. Υπεύθυνη Δήλωση (Για εργαζομένους μη Μέλη των ΦΕΕ)  
7. Αντίγραφο Καρτέλας Ενσήμων (50 ένσημα κατ’ ελάχιστο το 2021) Για Εργαζόμενους που το αντικείμενο απασχόλησης τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Δραστηριότητες

Ask us Today

Intellisoft EasyErp Erp Software - AEOF Provider

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα