• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ocean web site

Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων ιδρύθηκε το έτος 1975, πρωτοβάθμια εμπορική οργάνωση και διοικείται υπό εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει έδρα τον Πειραιά. Σκοπός του Συλλόγου είναι συναδελφική συνένωση όλων εκείνων που ασκούν το επάγγελμα του Εφοδιαστού στην Ελλάδα, ως και η προστασία και περιφρούρηση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του. Ο Σύλλογος με παρεμβάσεις και εισηγήσεις προς τις διάφορες κρατικές υπηρεσίες επιδιώκει την επίλυση διάφορων προβλημάτων που ανακύπτουν εκάστοτε στον τομέα των εφοδιασμών και την απλούστευση των διαδικασιών και γενικά προβαίνει σε ποικίλες ενέργειες για τη θεσμοθέτηση ευεργετικών διατάξεων προς υποβοήθηση της ανάπτυξης των εφοδιαστικών επιχειρήσεων. Για την εγγραφή ως μέλους στο Σύλλογο μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Συλλόγου, η οποία και θα σας αποστείλει ενημερωτική επιστολή ως προς τη διαδικασία εγγραφής και τη γραπτή αίτηση εγγραφής. Η αίτησή σας εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Παράλληλα προβαίνεται στην αποπληρωμή του ποσού των 60 ευρώ που αφορά την εγγραφή. 

Παρουσίαση Π.Σ.Ε.Π.Ε. (σε Pdf)

Ask us Today

Intellisoft EasyErp Erp Software - AEOF Provider

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα