• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ocean web site

ΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Α.1263/30-12-2021 Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών

Α.1077/24-5-23 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α.1263 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ LOTIFY

O.3039/12-6-23 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Α.1077 2023

Εγχειρίδιο-Οδηγίες εγγραφής και καταχώρησης στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών – Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών (Lotify)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LOTIFY

A.1173/31-10-23 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α.1263 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ LOTIFY

Α.1011/25-01-24 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α.1263 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ LOTIFY

ΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Ask us Today

Intellisoft EasyErp Erp Software - AEOF Provider

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα