• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ocean web site
14 ΣΕΠ 2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑ Α. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Π. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/9/15

 Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, την οποία τίμησε με την παρουσία της, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κα Αικατερίνη Σαββαΐδου. Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν κι ο Πρόεδρος του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ κ. Νικόλαος Μαυρίκος ως Β’ Αντιπρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. .


 Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, αφού  την καλωσόρισε, την ευχαρίστησε για την παρουσία της και επεσήμανε την πάγια θέση του επιχειρηματικού κόσμου της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, η οποία  έγκειται στην καθιέρωση ενός νέου, απλού, σύγχρονου και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος, που θα ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, δίνοντας, με τα κατάλληλα κίνητρα, ώθηση στην ανάπτυξη.


 Η κα Α. Σαββαΐδου, μεταξύ άλλων, τόνισε στο χαιρετισμό της: «…θεωρώ γόνιμη  τη συνεργασία, μεταξύ της φορολογικής Διοίκησης και των Επιμελητηρίων της Χώρας. Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς έχει συμβάλλει σημαντικά, με σχετικά υπομνήματα και επιστολές του, στον εκσυγχρονισμό της φορολογικής νομοθεσίας, τα οποία αποκτούν βαρύνουσα σημασία, λόγω και της δραστηριοποίησής του στην περιοχή με το μεγαλύτερο λιμάνι της Χώρας. Το διάστημα των 14 μηνών, κατά το οποίο έχω αναλάβει καθήκοντα, διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες έχουν επηρεάσει τη λειτουργία της Γραμματείας, όπως για παράδειγμα, οι συνεχείς αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας, η βαθειά ύφεση, οι ραγδαίες πολιτικοοικονομικές εξελίξεις, κ.ά. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, επομένως, πιστεύω ότι, ανταποκριθήκαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε, καθώς χαρακτηριστικά για τον Πειραιά, καταφέραμε την ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών πληρωμών στα τελωνεία κ.ά. Σημαντικότερο όλων βέβαια, είναι να αποκτήσει η Γραμματεία τη δυνατότητα, να εφαρμόζει, όσα αποφασίζει, γεγονός που θα επιτευχθεί με την ανεξαρτητοποίησή της, αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματικότητά της. Κατά τη γνώμη μου, η υποβοήθηση του εμπορίου, σε συνδυασμό με τον τουρισμό, μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη…».

 Οι επιχειρηματίες - μέλη του Ε.Β.Ε.Π., εκφράζοντας την αγωνία τους για τις υφιστάμενες, δυσμενείς συνθήκες άσκησης της δραστηριότητάς τους, έθεσαν στη Γενική Γραμματέα μια σειρά καίριων ζητημάτων.


 Συγκεκριμένα, ο κ. Μαυρίκος επισήμανε ότι το Ε.Β.Ε.Π., Π.Σ.Ε.Π.Ε. κι ο Π.Σ.Ε. έχουν μια στενή συνεργασία με τη Γενική Διευθύντρια Τελωνείων & ΕΦΚ κα Ε. Γιαλούρη, η οποία σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Δ.Ε. κα Σαββαΐδου έχει επικεντρωθεί σε 3 άξονες:
1) Αναδιάρθρωση της τελωνειακής υπηρεσίας
2) Απλοποίηση των διαδικασιών
3) Άρση αντικινήτρων για την ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπορίου.

Όμως, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες, τα θετικά αυτά βήματα γίνονται με αργό ρυθμό. Έτσι οι επαγγελματικές ευκαιρίες χάνονται.
Έχοντας τα τελωνεία τον αποκλειστικό έλεγχο της διακίνησης του συνόλου των εισαγόμενων κι εξαγόμενων εμπορευμάτων, ακόμα κι εμπορευμάτων που διακινούνται στο εσωτερικό της χώρας π.χ. τα προϊόντα ΕΦΚ, την είσπραξη του συνόλου του ΕΦΚ και μεγάλου μέρους του ΦΠΑ, αναμφισβήτητα διαμορφώνουν τα έσοδα του κράτους.
Δυστυχώς, η νομοθεσία είναι ένα κουβάρι γεμάτο αγκυλώσεις κι εμπόδια. Γι’ αυτό άλλωστε κι η Γ.Γ.Δ.Ε. έκρινε απαραίτητο να εκδώσει τον Ιούλιο απόφαση σχηματισμού ομάδας εργασίας με σκοπό την εξέταση όλων των προβλημάτων που έχουν ανακύψει για την απλοποίηση των διαδικασιών σ’ όλα τα τελωνειακά καθεστώτα και τη σύνταξη πορίσματος μέχρι τις 31-12-2015.
Τα έσοδα του κράτους δεν αυξάνουν μόνο από την πάταξη της φοροδιαφυγής, αλλά απαιτούνται και μέτρα για την πραγματοποίηση εμπορικών πράξεων που σήμερα δε γίνονται.
Ο κ. Μαυρίκος παράλληλα τόνισε ότι οι εφοδιασμοί πλοίων γραμμών εξωτερικού είναι πηγή εσόδων, μπορεί δηλαδή να αποφέρει μεγάλα έσοδα και να κάνει γνωστά τα ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό, καθώς η Ελλάδα είναι σε κομβικό σημείο και την προσεγγίζουν αμέτρητα πλοία (κρουαζιερόπλοια, φορτηγά, ferries, διερχόμενα) και δε χρειάζονται δαπάνες για εκθέσεις και καμπάνιες για την προσέγγισή τους, οι πελάτες είναι μπροστά μας. Δυστυχώς, αυτή η δραστηριότητα δεν έχει προσεχθεί εδώ και πολλά χρόνια.
Επιπλέον, ο κ. Μαυρίκος απαρίθμησε  τα προβλήματα και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ανάπτυξη της δραστηριότητας εφοδιασμού πλοίων γραμμών εξωτερικού, μεταξύ αυτών :

1) Απαλλαγή από δασμολογικές και φορολογικές επιβαρύνσεις με πλήρη αναμόρφωση της νομοθεσίας που να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων γραμμών εξωτερικού.
2) Θέσπιση νέων τελωνειακών διαδικασιών που δεν θα δημιουργούν γραφειοκρατικά εμπόδια στη διαδικασία εφοδιασμού και σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας στην οποία να συμμετέχουν εκπρόσωποι των εφοδιαστών, προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις και να θεσπισθούν σύγχρονες τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων που ισχύουν και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3) Μείωση 30% της εγγύησης  για Α.Ε.Ο. (αρμόδια Δ/νση ΕΦΚ) κατά τη διακίνηση των υποκειμένων σε ΕΦΚ εμπορευμάτων, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της αριθ. Φ. 883/99 ΑΥΟ., καθώς και μείωση των εγγυήσεων στους συνεπείς εφοδιαστές.
4) Η αναβάθμιση του υποσυστήματος Ε.Φ.Κ. του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.) κ.λπ.
5) Προτάσεις για πιο συντονισμένους ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες Ε.Λ.Υ.Τ. , Κ.Ο.Ε., Θ.Ο.Ε., Σ.Δ.Ο.Ε. κ.λπ., απεμπλοκή των τελωνειακών υπηρεσιών από την καθημερινή παρακολούθηση των συναλλαγών και αντ’ αυτού την εφαρμογή στοχευμένων εκ των υστέρων ελέγχων από τις παραπάνω υπηρεσίες.


 Η κα Σαββαΐδου  απάντησε  τεκμηριωμένα σε κάθε τους ερώτημα-προβληματισμό, με τη δέσμευση να συνεργαστεί εποικοδομητικά μαζί τους, είτε με τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές, είτε με την έκδοση εγκυκλίων, είτε με αποστολή των προτάσεών τους στην πολιτική ηγεσία.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Δραστηριότητες

Ask us Today

Intellisoft EasyErp Erp Software - AEOF Provider

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα