• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ocean web site
03 ΟΚΤ 2016

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, Ε.Β.Ε.Π.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, Ε.Β.Ε.Π.

Οι προκλήσεις και τα οφέλη του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα στην επιχειρηματικότητα και το εμπόριο, παρουσιάστηκαν σε ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του ΠΣΕΠΕ κ. Νικόλαου Μαυρίκου ως Β’ Αντιπροέδρου του ΕΒΕΠ  , τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016, στο Μέγαρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.


Βασικός στόχος του νέου Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα είναι η διευκόλυνση του εμπορίου, με γνώμονα την απλοποίηση, την  εξυπηρέτηση και την ταχύτητα διεκπεραίωσης των τελωνειακών διαδικασιών, και ως προς αυτό σκοπό έδωσε έμφαση η κα Γενική Διευθύντρια ότι έχουν προσανατολιστεί οι δράσεις της Τελωνειακής Υπηρεσίας.
Στην εν λόγω εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό , ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. κ. Β. Κορκίδης, ο  Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Γ. Πιτσιλής,  η  κα   Γενική Διευθύντρια Τελωνείων & Ε.Φ.Κ., Ε. Γιαλούρη, και ο Πρόεδρος του Π.Σ.Ε.Π.Ε. ως και Β’ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΠ ,  Ν. Μαυρίκος .


Ο Πρόεδρος μας στην ομιλία του ανέφερε τα εξής :
«Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Κα Γενική Διευθύντρια,
Κυρίες και Κύριοι Διευθυντές ,

Σας καλωσορίζω στο Επιμελητήριο μας
στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας
στην καρδιά του εξαγωγικού εμπορίου
στην πόλη με τα περισσότερα και  μεγαλύτερα τελωνεία
στην πόλη με την μεγαλύτερη υλοποιημένη επένδυση.

Με  την ευκαιρία της σημερινής ημερίδας  θα ήθελα από το βήμα αυτό να μεταφέρω την εικόνα την αίσθηση της επιχειρηματικής   κοινότητας.
Τα τελευταία 3 χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί από την ΓΔΤ  σημαντικά βήματα για την απλοποίηση των διαδικασιών όχι μόνο στο καθεστώς της εξαγωγής  αλλά στο σύνολο των τελωνειακών καθεστώτων και  προορισμών.
Με την  καθιέρωση της   ηλεκτρονικής  υποβολής   των τελωνειακών παραστατικών, των υποστηρικτικών στην διασάφηση εγγράφων, και τέλος την  ηλεκτρονική πληρωμή. Μειώθηκε σε σημαντικό βαθμό η φυσική μας παρουσία στα τελωνεία  με αποτέλεσμα τόσο εμείς όσο κι  οι υπηρεσίες σας να  αξιοποιούν τον χρόνο τους πιο παραγωγικά.
Είναι γεγονός ότι οι  οικονομικοί φορείς και οι  υπηρεσίες σας λειτουργούν  σ’  ένα ενιαίο ολοκληρωμένο  ηλεκτρονικό περιβάλλον. Πολλά δε από τα προβλήματα που υπήρχαν στο υποσύστημα των ΕΦΚ έχουν επιλυθεί τον τελευταίο χρόνο.
Ουσιαστικά έχουμε αφήσει την προσπάθεια στο παρελθόν ζούμε το αποτέλεσμα.
Πολλά από αυτά που ανέφερα έγιναν με κοινές δράσεις και σε συνεργασία με τους  οργανωμένους  φορείς.
Δεν είμαστε απέναντι βαδίζουμε παράλληλα   με κοινό  σκοπό την στήριξη του  εμπορίου.
Και δεν σταματάμε εδώ  περιμένουμε από την  <<επιτροπή για την διευκόλυνση του εμπορίου>> να απλοποιήσουμε την πολυπλοκότητα, να  βελτιώσουμε να εκσυγχρονιστούμε περαιτέρω.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Είναι αναμφισβήτητο ότι το δια-συνοριακό εμπόριο   σε συνδυασμό με τις δυνατότητες  της Cosco  εξελίσσεται ραγδαία.   Επιβάλλεται λοιπόν τόσο το  νομικό πλαίσιο όσο και το μηχανογραφικό να ακολουθήσουν  αυτή την εξέλιξη. Δεν αρκούν όμως οι φιλότιμες προσπάθειες των υπηρεσιακών παραγόντων   απαιτούνται και πόροι.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ακόμη ένα  θετικό σημείο που οφείλουμε να αναγνωρίσουμε δημόσια είναι  η αλλαγή στην κουλτούρα, στη νοοτροπία  και στην συμπεριφορά   των τελωνειακών υπάλληλων.
Οι πόρτες είναι ανοιχτές για να απευθυνθείς,  οι υπάλληλοι  δείχνουν κατανόηση, συμμερίζονται  τους κόπους  και την ανησυχία των  επιχειρηματιών που λειτουργούν  ως γνωστόν σ’ ένα δυσμενές περιβάλλον.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Η συστάδα αποφάσεων και  πρωτοβουλιών που ελήφθησαν πρόσφατα για την πάταξη του λαθρεμπορίου-και της φοροδιαφυγής καθώς και  οι συνεχείς επιτυχίες της ΕΛΥΤ και των λοιπών διωκτικών αρχών  συμβάλουν ουσιαστικά στην   αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού μ’  επακόλουθο την επιβίωση των νόμιμων  επιχειρήσεων.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Πέραν όμως από τα θετικά που σας περιέγραψα  θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δυστυχώς το νομικό πλαίσιο για τους εφοδιασμούς πλοίων έχει εγκαταλειφθεί με αποτέλεσμα σε καθημερινή βάση να υπάρχουν  επιφυλάξεις νομιμότητας των συναλλαγών καθώς  και  απώλειας εσοδών. Είναι αδιανόητο  μια χώρα με ναυτική παράδοση και πλεονεκτική γεωγραφική θέση να βασίζεται σε μια γεμάτη μπαλώματα old fashion  υπουργική απόφαση, η  οποία είναι σε status αναθεώρησης 10 χρόνια. Η αρμόδια διεύθυνση που έχει την αρμοδιότητα αναθεώρησης  γνωρίζει το πρόβλημα κι  έχει  ήδη ξεκινήσει. Οφείλει να ακολουθήσει τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα με την ερμηνεία που δίδεται στις guide lines από τη Γ.Δ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ της τελωνειακής ένωσης (TAXUD της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) διαφορετικά θα υπάρχει άνιση μεταχείριση μεταξύ Ελλήνων εφοδιαστών και των εφοδιαστών άλλων κρατών ουσιαστικά θα χάσουμε πωλήσεις.  Θα ήθελα όμως  τη δέσμευση σας για την  ολοκλήρωση κι  υποβολή  της  στην πολιτική ηγεσία εντός του έτους. 
Από ερωτήματα που δέχομαι από πάρα πολλές επιχειρήσεις διαπιστώνω ότι υπάρχει αγνοία για τις δυνατότητες που ήδη υπάρχουν στο νομικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα  η μη εφαρμογή τους  εκ μέρους των επιχειρήσεων να αυξάνει το κόστος λειτουργίας τους και έτσι να  καθίσταται  η  εκάστοτε επιχείρηση  εκτός ανταγωνισμού.
Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψιν ότι  το τελωνειακό θεσμικό πλαίσιο είναι δαιδαλώδες , θεωρώ ότι η λύση είναι η ενημέρωση, η εκπαίδευση κάτι που λείπει σχεδόν παντελώς στην χώρα μας.
Επιβάλλεται λοιπόν να σχεδιαστεί  ένα οργανωμένο  συστηματικό πλάνο εκπαίδευσης- κατάρτισης των εργαζομένων  και των εξωστρεφών επιχειρηματιών που θα εμβαθύνει ανά θεματική ενότητα.
Πρέπει η τελωνειακή υπηρεσία να επικοινωνήσει με τους οικονομικούς φορείς, να τους συμβουλεύσει, να τους   στηρίξει,  να  ακούσει τους προβληματισμούς να ενημερωθεί κι εκείνη  για τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Το ΕΒΕΠ  δεσμεύεται για  την  έμπρακτη στήριξη  παρέχοντας πληροφόρηση, τους χώρους ,και  την υλικοτεχνική υποδομή του.
Τέλος κύριε Γενικέ  θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την ικανοποίηση  του αιτήματος μας  σχετικά με τον συμψηφισμό του ΦΠΑ  με οφειλές στα τελωνεία.
Ελπίζω κύριε Γενικέ να μείνατε ικανοποιημένος για την απόδοση της τελωνειακής υπηρεσίας.
Ευχαριστώ όλους  για την προσοχή σας.»

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Διευθυντές της Κεντρικής Τελωνειακής Υπηρεσίας, οι Διευθυντές Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών (Τελωνείων και ΕΛΥΤ), ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εκτελωνιστών κ. Γεώργιος Ζωγράφος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελωνιστών Πειραιώς – Αθηνών (ΣΕΠΑ) κ. Ανδρέας Βροντάκης   και  πλήθος επιχειρηματιών, που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου (εξαγωγείς, εισαγωγείς, εφοδιαστές, ναυτιλιακοί πράκτορες, τελωνειακοί αντιπρόσωποι, διαμεταφορείς).
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Δραστηριότητες

Ask us Today

Intellisoft EasyErp Erp Software - AEOF Provider

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα