• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ocean web site
20 ΔΕΚ 2016

Οι δυνατότητες της Ελεύθερης Ζώνης για Εφοδιασμούς Πλοίων και Τελωνειακά Θέματα

 

 Τη Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Οι δυνατότητες της Ελεύθερης Ζώνης για Εφοδιασμούς Πλοίων και Τελωνειακά Θέματα». Βασικοί ομιλητές ήταν ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, ο Πρόεδρος του ΠΣΕΠΕ κ. Νικόλαος Μαυρίκος ως Β’ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΠ, ο Εμπορικός Διευθυντής της Σ.Ε.Π. Α.Ε., κ. Τ. Βαμβακίδης ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και η Γενική Διευθύντρια Τελωνείων & Ε.Φ.Κ., κα Ε. Γιαλούρη.
 Αναφορικά με την ΠΟΛ 1026/2016, ο κ. Ν. Μαυρίκος, υπογράμμισε:
Καταρχήν Θεωρούμε ότι η έκδοση της εν λόγω απόφασης αποτελεί ένα θετικό βήμα για την ανάπτυξη του διαμετακομιστικού και εξαγωγικού εμπορίου.
 Θέλουμε όμως να θέσουμε υπόψη των υπευθύνων της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων ότι με ορισμένες ρυθμίσεις της γίνεται άνιση μεταχείριση μεταξύ των οικονομικών φορέων που  διακινούν τα εμπορεύματα μέσω ελεύθερης ζώνης και των οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται μέσω άλλων τελωνειακών καθεστώτων.
 Συγκεκριμένα, με την απόφαση αυτή καθορίζεται
α) η διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ κατά τη θέση μη κοινοτικών και εγχωρίων εμπορευμάτων σε ελεύθερη ζώνη και
β) η καταβολή του ΦΠΑ κατά την ανάλωση των εμπορευμάτων στο εσωτερικό της χώρας

 Παρόλο που η ελεύθερη ζώνη αποτελεί το ένα από τα δύο Ειδικά Καθεστώτα Αποθήκευσης μαζί με το καθεστώς της Τελωνειακής Αποταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 210 παράγραφος 1 β) του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και παρόλο που στο άρθρο 25 του Ν. 2859/00 το καθεστώς της Τελωνειακής Αποταμίευσης αναφέρεται ρητά μαζί με το καθεστώς της ελεύθερης ζώνης, παραλείπεται από την ως άνω Απόφαση.
 Αποτέλεσμα αυτής της παράλειψης είναι, πέρα από τη νομική αντίθεση της ως άνω Απόφασης με της ισχύουσες διατάξεις για τον ΦΠΑ, να δημιουργείται μία άνιση μεταχείριση υπέρ των οικονομικών φορέων οι οποίοι επιθυμούν να εναποθηκεύσουν εγχώρια εμπορεύματα σε ελεύθερη ζώνη σε βάρος των οικονομικών φορέων οι οποίοι επιθυμούν να εναποθέσουν εγχώρια εμπορεύματα σε χώρους που λειτουργούν με το καθεστώς της Τελωνειακής Αποταμίευσης.
 Επιπλέον,  με την εγκύκλιο Δ17Ε5005535/2013 ορίζεται ότι για τον εφοδιασμό πλοίων με μη κοινοτικά εμπορεύματα για τα οποία εφαρμόζεται το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού, όταν η διασάφηση κατατίθεται από τον εφοδιαστή θα πρέπει να καταβάλλεται ο ΦΠΑ.
 Με την αριθ. ΠΟΛ 1100/2013 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών παρέχεται η δυνατότητα μη καταβολής του ΦΠΑ, υπό τον όρο ότι τα τεθέντα σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορεύματα παραμένουν σε Ειδική Αποθήκη η οποία έχει εγκριθεί από τη τελωνειακή περιφέρεια.
 Αντίθετα, στα εμπορεύματα που βρίσκονται στην ελεύθερη ζώνη Πειραιά και παραδίδονται σε πλοία με διασάφηση Ειδικού Προορισμού δεν εφαρμόζεται ο όρος της ως άνω εγκυκλίου για καταβολή του ΦΠΑ, οπότε δεν γεννάται θέμα αναγνώρισης της Ειδικής Αποθήκης για αναστολή του ΦΠΑ.
 Έτσι, στην πράξη ένας εφοδιαστής που επιθυμεί να εφοδιάσει ένα πλοίο με μη κοινοτικά εμπορεύματα από την Ελεύθερη Ζώνη, καταθέτει διασάφηση Ειδικού Προορισμού και τα προωθεί στο πλοίο χωρίς να επιβαρύνεται με ΦΠΑ.
 Ενώ αντίθετα ένας εφοδιαστής που επιθυμεί να εφοδιάσει ένα πλοίο με μη κοινοτικά εμπορεύματα από τα καθεστώτα της τελωνειακής αποταμίευσης ή της ενεργητικής τελειοποίησης χωρίς ΦΠΑ, θα πρέπει να
• Αναγνωρίσει την προβλεπόμενη από την ΠΟΛ 1100/2013 ΑΥΟ Ειδική Αποθήκη επιβαρυνόμενος με όλη τη διαδικασία αναγνώρισης και το διοικητικό κόστος
• Καταθέσει διασάφηση Ειδικού Προορισμού και
• Μέσα σε 45 ημέρες να καταθέσει διασάφηση εξαγωγής
Παρόλο που θεωρούμε ότι η ως άνω διαδικασία έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα όπως αυτές εξηγούνται στο Παράτημα Β των κατευθυντήριων γραμμών για την Εξαγωγή, όπου αναφέρεται ρητά ότι ο εφοδιασμός των πλοίων με μη ενωσιακά εμπορεύματα γίνεται με τη διαδικασία της Επανεξαγωγής, εφόσον οι ως άνω εγκύκλιος και ΑΥΟ εξακολουθούν να εφαρμόζονται, θα πρέπει να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα αν τα εμπορεύματα βρίσκονται σε Ελεύθερη Ζώνη ή σε καθεστώτα Τελωνειακής Αποταμίευσης ή Ενεργητικής Τελειοποίησης.
 Εν κατακλείδι ζητούμε να τροποποιηθεί η ως άνω απόφαση και να περιληφθεί και το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης στις δυνατότητες που παρέχονται για απαλλαγή από ΦΠΑ των εγχωρίων εμπορευμάτων όταν αυτά εναποθέτονται σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης.
 Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται εκτός του καθεστώτος της ελεύθερης ζώνης επιβαρύνονται και με προμήθειες τραπεζών και με δέσμευση κεφαλαίων προκειμένου να καταθέσουν εγγύηση στο τελωνείο ελέγχου εν αντιθέσει με όσους δραστηριοποιούνται εντός της ελεύθερης ζώνης όπου δεν υφίσταται υποχρέωση για προσκόμιση εγγύησης.
 Για το θέμα αυτό θα πρέπει να δοθούν σαφείς οδηγίες σχετικά με το πώς μπορούν οι οικονομικοί φορείς να ζητήσουν μείωση του ποσού της εγγύησης για τα καθεστώτα της τελωνειακής αποταμίευσης και της ενεργητικής τελειοποίησης σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (καν. 952/2013, ΚΕΠ 2015/2446, ΕΠ 2015/2447).
 Επί πλέον θα μπορούσε να εναρμονισθούν οι εγγυήσεις που ισχύουν για τη φορολογική αποθήκη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης με τις εγγυήσεις που ισχύουν για τα τελωνειακά καθεστώτα στα πλαίσια των ως άνω διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, ώστε να μη γίνεται προνομιακή η χρήση μη κοινοτικών εμπορευμάτων έναντι των κοινοτικών.
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Δραστηριότητες

Ask us Today

Intellisoft EasyErp Erp Software - AEOF Provider

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα