• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ocean web site
27 ΑΠΡ 2017

« Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ, ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Π. »


« Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ,
ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Π. »

Tη Δευτέρα 24 Απριλίου 2017προσκεκλημένος ήταν ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Σ. Πιτσιόρλας, της τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς,. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε κι ο Πρόεδρος κ.  Νικόλαος Μαυρίκος ως Β’ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΠ.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ κ. Β. Κορκίδης παρέδωσε στον κ. Σ. Πιτσιόρλα Υπόμνημα, αναφορικά με τις νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις, που δημιουργούν προβλήματα στη διαδικασία εφοδιασμού πλοίων γραμμών εξωτερικού από τις ελληνικές εφοδιαστικές επιχειρήσεις.

Κατόπιν ο Πρόεδρος του ΠΣΕΠΕ ανέλυσε περιληπτικά στον κ. Πιτσιόρλα τα προβλήματα με τα οποία έχει δημιουργηθεί ένα άνισο επιχειρηματικό περιβάλλον σε σχέση με τα άλλα κράτη-μέλη, εμποδίζονται οι εφοδιασμοί η λειτουργία logistics στα αφορολόγητα προϊόντα, η προώθηση ελληνικών προϊόντων στα πλοία.
Μεταξύ αυτών των περιπτώσεων είναι:
1. Η απαγόρευση εφοδιασμού με απαλλαγή από Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ. τροφοεφοδίων, που παραδίδονται σε  πολεμικά πλοία όταν αυτά πλέουν για το εξωτερικό.
2. Η απαγόρευση εφοδιασμού με απαλλαγή από Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ. τροφοεφοδίων, που παραδίδονται σε επαγγελματικά τουριστικά πλοία γραμμών εξωτερικού
3. Η απαγόρευση εφοδιασμού με απαλλαγή από Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ. τροφοεφοδίων, που παραδίδονται σε αλιευτικά πλοία, τα οποία αλιεύουν σε διεθνή ύδατα
4. Η απαγόρευση εφοδιασμού με απαλλαγή από Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ. τροφοεφοδίων, όταν η πώληση γίνεται σε επιχειρηματική οντότητα, που εκμεταλλεύεται χώρο του πλοίου (π.χ. μπαρ, χώρους εστίασης), κατά παραχώρηση του πλοιοκτήτη. Η απαγόρευση αυτή ρυθμίστηκε με εγκύκλιο αριθμ. Ε.1042,77/Α0018/06 9.3.2007, ενώ από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 438/ 76, του άρθρου 27 του Ν. 2859/2000 και της Τ1940/03 δεν προβλέπεται.

Μάλιστα, με την πρόσφατη διαταγή προς τα τελωνεία, η οποία μέχρι στιγμής δε μας έχει κοινοποιηθεί, ορίζεται ότι: προκειμένου να τύχουν απαλλαγή από τις δασμολογικές επιβαρύνσεις όλα τα προϊόντα, που παραδίδονται στα πλοία, θα πρέπει τα φορολογικά στοιχεία να εκδίδονται μόνο στο όνομα του πλοιοκτήτη. Έτσι αμφισβητείται ευθέως σε καθημερινή βάση, η νομιμότητα των συναλλαγών μας, καθόσον η συντριπτική πλειοψηφία τιμολογείται προς την ναυλώτρια εταιρεία, διαχειρίστρια εταιρεία, ή σε εκπρόσωπο πλοίου πάνω σε αυτό.

Δηλαδή, γίνεται απόπειρα να θεωρηθεί ως δικαιούχος της ατέλειας των εφοδιασμών όχι το πλοίο ως πλοίο κι οι επιβαίνοντες αυτού – πλήρωμα κι επιβάτες, αλλά ο πλοιοκτήτης κι ο εφοπλιστής.


5) Μη πρόβλεψη για απαλλαγή του φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα καφέ, όταν αυτά προορίζονται για πλοία γραμμών εξωτερικού, με αποτέλεσμα σχεδόν κανένα πλοίο να μην αγοράζει καφέ από τη χώρα μας.
6) Περίπλοκη διαδικασία  αδειοδότησης φορολογικών αποθηκών για προϊόντα καφέ, καθώς και με τη διαδικασία ελέγχου αυτών.
7) Μη εφαρμογή από την ελληνική τελωνειακή διοίκηση του άρθρου 270 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Καν. 952/2013) και των κατευθυντήριων γραμμών (guidelines) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Taxud).
8) Yποχρέωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου σε περιπτώσεις διακίνησης τρίτων χωρών εφοδίων σε πλοία γραμμών εξωτερικού, τα οποία απαλλάσσονται από όλες τις δασμολογικές και φορολογικές επιβαρύνσεις, παρά το γεγονός ότι από την Οδηγία 2006/112 δεν προβλέπεται.
9) Ευνοϊκή μεταχείριση των φορέων που εφοδιάζουν πλοία με εγχώρια εμπορεύματα, μέσω της Ελεύθερης Ζώνης σε σχέση με εκείνους που εφοδιάζουν πλοία με εγχώρια εμπορεύματα εκτός αυτής.
10) Στην ευνοϊκή μεταχείριση των επιχειρήσεων που εφοδιάζουν πλοία με προϊόντα τρίτων χωρών Ειδικού Προορισμού (μ’ εξαίρεση τα τροφοεφόδια)  μέσω της Ελεύθερης Ζώνης του Πειραιά σε σχέση με εκείνες που εφοδιάζουν πλοία με προϊόντα τρίτων χωρών ειδικού προορισμού εκτός αυτής.
Ουσιαστικά με την ΠΟΛ. 1026/16 απόφαση του ΥΠ. ΟΙΚ. θεσμοθετήθηκε μια άνιση μεταχείριση ενισχύοντας τα συμφέροντα μιας πολυεθνικής εταιρίας εις βάρος των ελληνικών εφοδιαστικών επιχειρήσεων.
11) Επιβολή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων για τη διάθεση ειδών με μηδενική αξία (δείγματα) σε πλοία γραμμών εξωτερικού (παρερμηνεία της αριθμ. 7015/690/1986 Α.Υ.Ο.).
12) Απαγόρευση μεταβίβασης υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης εμπορευμάτων εντός της φορολογικής αποθήκης σε πρόσωπα, που δεν έχουν την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποθηκευτή, παρά το γεγονός ότι στο άρθρο  25 του Ν. 2859/00 επιτρέπεται. Το οξύμωρο είναι ότι επιτρέπεται για προϊόντα τρίτων χωρών.
13) Στις υπέρμετρες εγγυήσεις για τα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ. εμπορεύματα (αλκοολούχα ποτά,  κρασιά, καπνικά προϊόντα). Στα άλλα κράτη μέλη όμως, οι εγγυήσεις είναι κατά πολύ μικρότερες, καθώς:
α) οι συντελεστές έμμεσης φορολογίας είναι κατά πολύ χαμηλότεροι από τους ισχύοντες της χώρας μας.
β) οι χρεώσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων των άλλων κρατών για την έκδοση τραπεζικών εγγυήσεων είναι κατά 4 φορές χαμηλότερες (2-3%) από τις ισχύουσες στη χώρα μας (8%).
γ) λαμβάνεται υπόψη και η συνέπεια των επιχειρηματιών.
     Από τη μη εφαρμογή όλων των παραπάνω, παρατηρείται το φαινόμενο, τα πλοία να επιλέγουν για εφοδιασμό λιμάνια άλλων χωρών που προσεγγίζουν ή να εφοδιάζονται στη χώρα μας από αλλοδαπές εταιρείες. Ουσιαστικά με το ισχύον εθνικό τελωνειακό πλαίσιο εκτρέπουμε (αντί να προσεγγίζουμε μ’ ευελιξία όπως απαιτείται) τους εφοδιασμούς προς όφελος των άλλων κρατών – μελών. Ερώτημα μ’ αυτές τις αντιλήψεις και νοοτροπίες θα δούμε ανάπτυξη;;;
14) Η πολυπόθητη εδώ και 10 χρόνια απαίτηση των φορέων για κατάργηση της ισχύουσας υπουργικής απόφασης Τ. 1940/03 για τις διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων φαίνεται μεν να υλοποιείται με την έκδοση νέας απόφασης η οποία όμως
α) δε θα έχει πρακτική εφαρμογή αφού σύμφωνα με τα προηγούμενα δεν υπάρχει ουσιαστικό εφοδιαστικό αντικείμενο, δηλαδή έπρεπε να έχουν αρθεί πρώτα τα εμπόδια στις δασμοφορολογικές απαλλαγές έτσι ώστε να υπάρχει εφοδιαστικό αντικείμενο και κατόπιν να εκδοθεί μια  απόφαση που θα αντιμετωπίζει με ευέλικτο και σύγχρονο τρόπο τις τηρούμενες διαδικασίες κι η οποία θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης των εφοδιασμών.
β)  δυστυχώς σύμφωνα με το σχέδιο της νέας απόφασης είναι βέβαιο ότι αντί να λύσει τα υπάρχοντα προβλήματα θα δημιουργήσει και νέα.
Ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας προς υποβοήθηση των ελαχίστων προσώπων που εργάζονται για τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής υπηρεσίας και τη δράση της ως μοχλού ανάπτυξης κατά τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προβλέψεις του Νέου Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Δραστηριότητες

Ask us Today

Intellisoft EasyErp Erp Software - AEOF Provider

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα