• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ocean web site
28 ΜΑΡ 2018

Δ.Τ. ΠΣΕΠΕ Ομιλία κ. Νικολάου Μαυρίκου στην εσπερίδα στο «Holiday Inn» με θέμα «Αλκοόλ: Υπεύθυνη κατανάλωση από το Α ως το Ω»

Ο κ. Νικόλαος Μαυρίκος με τις ιδιότητες του:

1) Ιδιοκτήτη της εταιρείας Εισαγωγές Μαυρίκος Α.Ε.
2) Υπευθύνου ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του ΕΒΕΠ
3) Προέδρου του Πανελληνίου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων & Εξαγωγέων

ήταν ομιλητής στην εσπερίδα με θέμα «Αλκοόλ: Υπεύθυνη κατανάλωση  από το Α ως το Ω», που διοργανώθηκε από το Περιοδικό %Vol.Drinks Τρίτη 27/3/18 στις στο «Holiday Inn ATHENS.

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΥΡΙΚΟΥ 

Ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Μαυρίκος περιέγραψε τη τρέχουσα κατάσταση στη χώρα η οποία έχει πυροδοτήσει τις πράξεις λαθρεμπορίου και της απομίμησης αλκοολούχων ποτών, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του κλάδου κατά 50 %

και  πρότεινε (6) καινοτόμα μέτρα που:

Αυτά είναι:

1) Έκδοση εγκυκλίου από την ΑΑΔΕ για την υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού παρτίδας (lot number) στα εκδιδόμενα παραστατικά διακίνησης – χονδρικής πώλησης στοχεύοντας στην Ανιχνευσιμότητα – Ιχνηλασιμότητα – Ταυτοποίηση -Παρακολούθηση των αλκοολουχων ποτών. (Καν (ΕΕ) 178/2002)

2) Τροποποίηση στο υποσύστημα ΕΦΚ στο ICISNET και συγκεκριμένα στο πεδίο «εθνικά προϊόντα» όπου δηλώνουν την παραληφθείσα ποσότητα οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές, να προστεθεί νέο πεδίο όπου θα αναγράφεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή και ο αριθμός της παρτίδας lot number  του παραληφθέντος είδους.

3) Καθιέρωση Μητρώου Αλκοολούχων Προϊόντων όπου θα καταχωρούνται τα προϊόντα «αποκλειστικής διανομής» της κάθε εταιρείας.


4)    ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  του άρθρου 2 του Ν. 4410/2016  με ανάλογες διατάξεις αναφερόμενες   στα αλκοολούχα προϊόντα με στόχο την αναγνώριση των αξιόπιστων συνεργατών-συναδέλφων.

Συγκεκριμένα:

-> Στο Πληροφορικό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών υπηρεσιών ICIS net να καθιερωθεί πέραν του μητρώου υπό την ονομασία «Ενιαίο Κεντρικό Μητρώο Εφοδιαστικής Αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών» (ΕΚΜΕΑ)  και<< Aλκοολούχων Προϊόντων>>.

Αυτό σημαίνει ότι όποιος δεν θα  έχει τις απαιτούμενες άδειες και δε θα ‘χει ιστορικό συμμόρφωσης δεν θα μπορεί να εγγραφεί στο μητρώο.

Άρα δεν θα ειναι αποδεκτός στην εφοδιαστική αλυσίδα
• ούτε από τους προμηθευτές
• ούτε από τους πελάτες.


-> Με την καταχώριση των αδειών αυτών στο ανωτέρω μητρώο, οι κάτοχοι αυτών λαμβάνουν έναν Μοναδικό Αριθμό Μητρώου Διακινητή αλκοολούχων προϊόντων - (ΑΜΔΙ.ΑΛΚ).


-> Ο ΑΜΔΙ.ΑΛΚ του αποστολέα και του παραλήπτη αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας μέχρι το τελικό σημείο λιανικής πώλησης στα προβλεπόμενα κατά περίπτωση εμπορικά ή συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς.

Άρα όλοι θα γνωρίζουν τους αξιόπιστους συνεργάτες- συναδέλφους τους.


-> Στο άρθρο 60 του ν. 2960/2001 προστέθηκε παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων καπνού μέσω διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών ή κάθε άλλου τρόπου πώλησης βασιζόμενου σε εξελισσόμενη τεχνολογία απαγορεύονται».(Να προστεθούν και Αλκοολούχα προϊόντα)


->Όλοι οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο εμπόριο προϊόντων καπνού (Αλκοολούχων προϊόντων), από τον κατασκευαστή έως τον τελευταίο οικονομικό φορέα πριν από το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης, καταγράφουν την προέλευση όλων των μονάδων συσκευασίας στην κατοχή τους, καθώς επίσης όλες τις ενδιάμεσες μετακινήσεις και την τελική έξοδο των μονάδων συσκευασίας από την κατοχή τους.
Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού των προϊόντων καπνού –(Αλκοολούχων προϊόντων) τηρούν πλήρη και ακριβή αρχεία με όλες τις σχετικές συναλλαγές.


5) Τυποποίηση του χύμα ούζου, τσίπουρου, κρασιού στη μαζική εστίαση κατά αναλογία με το ελαιόλαδο έτσι ώστε να διατίθενται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων συσκευασιών και να φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

6) Για τα ηλεκτρονικά καταστήματα αλκοολούχων προϊόντων πρέπει να θεσμοθετηθεί νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να υπόκεινται στους προβλεπόμενους ελέγχους, ώστε να προστατεύεται ο καταναλωτής και να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός.

Επίσης ο κ. Νικόλαος Μαυρίκος απηύθυνε πρόσκληση συνεργασίας σε φορείς, εταιρείες και υπηρεσίες για να δράσουν όλοι μαζί για ένα κοινό σκοπό , την πάταξη του λαθρεμπορίου και της απομίμησης.


Οι παρευρισκόμενοι χαιρέτησαν με ενθουσιασμό τις προτάσεις του κ. Μαυρίκου.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Δραστηριότητες

Ask us Today

Intellisoft EasyErp Erp Software - AEOF Provider

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα