• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ocean web site
18 ΣΕΠ 2018

Αποτελεσματική συνάντηση ΕΒΕΠ με τον νέο Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Φ. Κουβέλη

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα συνεργασίας ήταν η συνάντηση που πραγματοποίησαν, την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης με τον νέο Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Φ. Κουβέλη.

 

Παρευρέθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρόεδρος του ΠΣΕΠΕ κ. Νικόλαο Μαυρίκο ως   Υπεύθυνος ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων Ε.Β.Ε.Π.


Η πρώτη συνάντηση, μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων του Υπουργού, έλαβε χώρα κατόπιν πρωτοβουλίας της Διοίκησης του Επιμελητηρίου, προκειμένου να συζητηθούν επίμαχα ζητήματα των ναυτιλιακών & εφοδιαστικών επιχειρήσεων του Πειραιά, που, εάν επιλυθούν, θα δώσουν την απαιτούμενη ώθηση στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Ειδικότερα, ο κ. Β. Κορκίδης παρέδωσε στον κ. Φ. Κουβέλη Υπόμνημα θέσεων και προτάσεων του Ε.Β.Ε.Π.

Ο κ. Νίκος Μαυρίκος ανέπτυξε στον Υπουργό τα κάτωθι θέματα:

1) Επιπτώσεις από την επιβολή Φ.Π.Α. στη ναυτιλία  σύμφωνα με την προωθούμενη KYA <<όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας>>.

Μεταξύ άλλων επισήμανε ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον ορισμό των πλοίων που ενεργούν «αποκλειστικά διεθνείς πλόες και πλόες υπερπόντιας αλιείας».

2) Μη εφαρμογή από την ελληνική τελωνειακή διοίκηση του άρθρου 270 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (καν. 952/2013) και των κατευθυντήριων γραμμών (guidelines) της Taxud, καθώς και οι επιπτώσεις που έχει η μη εφαρμογή στην εξυπηρέτηση των πλοίων.

Η μη εφαρμογή έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση των εφοδιαστικών επιχειρήσεων με χρονοβόρες και περιττές διπλές τελωνειακές διατυπώσεις, καθώς και με τη διαδικασία της αναγνώρισης ειδικής αποθήκης, η οποία επισύρει ξεχωριστό διοικητικό κόστος. Έτσι μειώνεται η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εφοδιαστικών επιχειρήσεων και συνεπώς οι πωλήσεις.

3) Άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων από τις ρυθμίσεις της αριθ. ΠΟΛ 1026/2016 απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε, με την οποια περιορίζεται η απαλλαγή από ΦΠΑ για την παράδοση εγχωρίων εμπορευμάτων μόνο για την είσοδο αυτών σε Ελεύθερη Ζώνη, παραγνωρίζοντας το καθεστώς της Τελωνειακής Αποταμίευσης.

Έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση μονοπωλίου που παράγει αναγκαστικά αθέμιτο ανταγωνισμό, καθόσον η Απόφαση αυτή εξυπηρετεί μόνο τους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν και έχουν δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης σε κάποια ελεύθερη ζώνη και ανταποκρίνονται στους σχετικούς όρους αποθήκευσης που θέτουν οι διαχειριστές των ελεύθερων ζωνών. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος των οικονομικών φορέων που δεν αποδέχονται τους ως άνω όρους ή δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ελεύθερες ζώνες (λόγω απόστασης)  δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από την ως άνω απόφαση, ενώ θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από αποθήκες που ήδη έχουν κατασκευάσει και λειτουργούν με το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα είναι το δεύτερο Ειδικό Καθεστώς που εξυπηρετεί την οικονομική δραστηριότητα αποθήκευσης παράλληλα με την ελεύθερη ζώνη.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Δραστηριότητες

Ask us Today

Intellisoft EasyErp Erp Software - AEOF Provider

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα