• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ocean web site
24 ΔΕΚ 2018

ΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΤΣΙΛΗ

Ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Μαυρίκος παρευρέθηκε την Παρασκευή 21/12/2018 στο Electra Metropolis-Hotel σε κλειστό γεύμα εργασίας προς τιμήν του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) κ.Γεώργιο Πιτσιλή που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ.
Παρόντες στο γεύμα ήταν ο Γενικός Διευθυντής Φορολογικής Διοίκησης κ. Ευθύμιος Σαΐτης και ο νέος Γενικός Διευθυντής Τελωνείων & ΕΦΚ κ. Κωνσταντίνος Μουρτίδης.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Μαυρίκος συνεχάρη τον Διοικητή κ. Πιτσιλή για το έργο της Α.Α.Δ.Ε.και για όλες τις δράσεις που έχουν γίνει προς διευκόλυνση του επιχειρείν και του εμπορίου, την τόνωση της διαφάνειας εντός των τελωνειακών υπηρεσιών, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής.

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε επίσης τον Διοικητή κ. Πιτσιλή για την άψογη συνεργασία και την αρωγή του σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος του εφοδιασμού πλοίων.

Κατόπιν, ο κ. Νικόλαος Μαυρίκος ο ανέπτυξε στον Διοικητή τα κάτωθι θέματα, η υλοποίηση των οποίων θα υποβοηθήσουν περαιτέρω τη τόνωση του εφοδιαστικού και εξαγωγικού εμπορίου.

1. Μη εφαρμογή από την ελληνική τελωνειακή διοίκηση του άρθρου 270 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (καν. 952/2013) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Γενικής Δ/νσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2. Εθνικές απαγορεύσεις των απαλλαγών που σε άλλα κράτη – μέλη δεν ισχύουν με αποτέλεσμα οι εφοδιαστές άλλων κρατών – μελών να εφοδιάζουν τα πλοία στα ελληνικά λιμάνια.
.
• από ΦΠΑ και ΕΦΚ όταν η πώληση των εφοδίων γίνεται σε πρόσωπο που εκμεταλλεύεται χώρο του πλοίου για παροχή υπηρεσιών σίτισης και ψυχαγωγίας (εστατόρια, μπαρ) κατά παραχώρηση του πλοιοκτήτη.
• από δασμούς και ΕΦΚ των τροφοεφοδίων που παραδίδονται σε επαγγελματικά τουριστικά πλοία γραμμών εξωτερικού
• από δασμούς και ΕΦΚ των τροφοεφοδίων που παραδίδονται σε αλιευτικά πλοία που αλιεύουν σε διεθνή ύδατα.
•Μεταβίβασης υποκειμένων σε ΕΦΚ εμπορευμάτων εντός της φορολογικής αποθήκης.

3. Οι δυσκολίες εφαρμογής της ΚΥΑ ΠΟΛ. 1177/4.10.2018 για την απαλλαγή ΦΠΑ στα πλοία "ανοιχτής θάλασσας".
Η ΚΥΑ ΠΟΛ. 1177/4.10.2018 αποκλείει την απαλλαγή από το ΦΠΑ στο 85% των πλοίων. Θα μπορούσε όμως να υπάρχει η εξαίρεση όπως για τη Γαλλία και την Πορτογαλία λόγω της πολυνησίας που έχει η χώρα μας (1.200 νησιά), ή τουλάχιστον κάτι αντίστοιχο με αυτό που εφαρμόζει η Ιταλία, βασιζόμενοι στο έγγραφο εργασίας 840 10/2/2018 της EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL TAXATION AND CUSTOMS UNION (ΤΑXUD)

4. Δέουσα επιμέλεια στα καπνικά - ΔΣΤΕΠ Δ 1075428 21-5-18-2018 ΦΕΚ 1813
Ενώ η απόφαση Νο ΔΣΤΕΠ Δ 1075428 21-5-18-2018 ΦΕΚ 1813 ήδη εφαρμόζεται από τις 21/11/18 , δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα:
• στο ICISnet «η ηλεκτρονική εφαρμογή υποδοχής των συναλλαγών των προμηθευτών – πελατών» όπως αναφέρεται στο αρ. 100Γ του ν. 2960/01 παρ. 6.
• ο Μοναδικός Αριθμός Μητρώου Διακινητή Καπνικών Προϊόντων (ΑΜΔΙΚΑΠ), όπως προβλέπεται από την παρ 3 του άρθρου 100Β του ν. 2960/01), και αναφέρεται στο αρ. 3, παρ. 4 υποπερίπτωση α) της παρούσας απόφασης και ο οποίος θα χορηγείται σε όλες τις επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνικών προίόντων και θα αναγράφεται σε όλα τα παραστατικά διακίνησης του προμηθευτή ή του πελάτη.
• το Ενιαίο Κέντρο Μητρώου Εφοδιαστικής Αλυσίδας Καπνού (ΕΚΜΕΑ).
Επιπλέον, οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές θα πρέπει να εξαιρεθούν από την προσκόμιση όλων των ζητούμενων πληροφοριών για τη δέουσα επιμέλεια, καθότι αυτές οι πληροφορίες – δικαιολογητικά προσκομίζονται από τους εγκεκριμένους αποθηκευτές στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ανά τακτά χρονικά διαστήματα και επικαιροποιούνται όπως ορίζουν οι διατάξεις είτε λόγω ανανέωσης της εγγύησης ανά έτος είτε για άλλους λόγους (πχ αλλαγή Δ.Σ. κλπ.). Επιπλέον, όλες οι συναλλαγές εισόδου και εξόδου γίνονται με ηλεκτρονικά μέσω ICIS και έγκρισης των τελωνειακών αρχών.
Παρά ταύτα οι εφοδιαστές πλοίων είναι υπέρ της εφαρμογής ορισμένων ρυθμίσεων που διασφαλίζουν τον επί πλέον έλεγχο των καπνοβιομηχανικών προϊόντων , όπως η συμμετοχή στο ΕΚΜΕΑ και η λήψη Μοναδικού Αριθμού Διακινητή Καπνικών Προϊόντων (ΑΜΔΙΚΑΠ) που προβλέπεται στο άρθρο 100Β του ΕΤΚ (Ν. 2960/01) ο οποίος θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το αριθμό εγκεκριμένου αποθηκευτή, χωρίς όμως να είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν όλα τα ζητούμενα από την εν λόγω απόφαση δικαιολογητικά για τη δέουσα επιμέλεια.

5. Σχέδιο Απόφασης από το Α' Τελωνείο Πειραιά προς τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & ΕΦΚ (Γ.Δ.Τ.) για θεσμοθέτηση νέου τελωνειακού περιβόλου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων & των υπαλλήλων της υπηρεσίας.

6. Περάτωση εκθέσεων ελέγχου στις φορολογικές αποθήκες.
Ενώ υπάρχει εγκύκλιος που καθορίζει το τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διενεργούνται οι έλεγχοι, εντούτοις δεν έχει εκδοθεί εγκύκλιος που να καθορίζει ποια θα είναι η διάρκειά τους.
Σήμερα, οι έλεγχοι διαρκούν μέχρι και (2) χρόνια, με ό, τι αυτό συνεπάγεται για την υπηρεσία και τους συναλλασσόμενους.

Υπήρξε άμεση ανταπόκριση από τη μεριά του Διοικητή στα όσα παρουσίασε ο Πρόεδρος. Ορίστηκε μάλιστα συνάντηση για τις 29/12/18 μεταξύ του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή Τελωνείων & ΕΦΚ κ. Κωνσταντίνο Μουρτίδη προκειμένου να συζητηθούν εκτενέστερα τα θέματα αυτά.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Δραστηριότητες

Ask us Today

Intellisoft EasyErp Erp Software - AEOF Provider

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα