ΠΟΛ. 1179 13/8/15

Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ. 1179 13/8/15 που αφορά  τη τροποποίηση της ΠΟΛ. 1072/2015 σχετικά με τις οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

 

 

ΠΟΛ. 1179 13/8/15